Production Banner

El Değmeden,

Özenle Yetiştiriyoruz

Production Image

Bahçe yatırımı

Ceviz ağacı ilk fidan dikildikten 5 yıl sonra ticari anlamda verim vermekte ve potansiyel verimine 8. Yılda ulaşmaktadır. Türkiye şartlarında ceviz yatırımı ortalama olarak ancak 12. Yılında başa baş noktasına ulaşmakta ve kendini geri ödemektedir.

Ceviz ağaçlarının bakımı

Bahçelerimizde sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, budama , bitki koruma işlemleri tamamen mekanik ve insan gücüne dayanmadan yapılmaktadır.

Hasat

Türkiyede ilk defa el değmeden mekanik hasat uygulaması şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede hasat olgunluğuna gelen cevizler olumsuz hava şartlarından en az etkilenerek çok hızlı bir şekilde hasat edilmekte ve en hızlı şekilde işlenip kalite kayıpları minimuma indirilmektedir.

Production Image

Kurutma

Hasat edilen cevizler yeşil kabuklu olarak hızlı bir şekilde tesise getirilmekte ve burada ıslak işleme hattından yeşil kabuğundan ayrılarak yıkama ve kurutma silolarına alınmaktadır, burada herhangi bir kalite kaybına sebep olmayacak şekilde ılık hava ile kurutulmakta ve %8 nem oranına indirilmektedir. Bu sayede cevizin özellikle zararlı organizmalar tarafından kalite kaybına maruz kalması engellenmekte ve aflatoksin oluşumu önlenmektedir.

Boylama ve paketleme işlemi

Aynı ambalaj içindeki cevizlerin benzer boyda olması, çok küçük ve boş cevizlerin alımı el değmeden yapılmaktadır. Her partiden numune alınarak kalite testleri yapılmaktadır. Sonrasında ise paketleme işlemi yapılmaktadır.

Production Image

Sürdürülebilir Tarım

Maycev ceviz üretimini yaparken çevreye ve doğaya zarar vermeden, sadece ağaçlarımızın ihtiyacı olan su, gübre ve bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda ve doğru zamanda yapmaktayız. Bunu yapabilmek için Ziraat mühendislerinden ve teknisyenlerimizden oluşan uzman ekibimiz düzenli olarak ağaçlarımızın besin ve su ihtiyacını çeşitli araçlar ile ölçmekte ve hastalık etmenlerini ve zararlıları hava durumunu da gözeterek erken uyarı metotlarıyla gözlemekte ve gerekli durumlarda müdahalelerde bulunmaktadır.Ayrıca bu çerçevede ‘’İyi tarım uygulamaları ve ISO 9001:2015 Kalite sistemini entegre yönetim olarak uygulamaktayız.